» LYS - ALYS Puan Hesaplama Sistemi

Yayınlanma Zamanı: 2010-03-31 16:25:00LYS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?

LYS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın katıldığı
her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacaktır.
Testlerin standart puanlarının ayrı ayrı hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde bu soru puanlama dışında
tutulacak ve adayların puanları diğer sorulara verdikleri cevaplardan hesaplanacaktır.
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından
yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Son
sınıfta okumakta olan adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart
sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması
50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1G’deki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı LYS puanları (ALYS)
hesaplanacaktır.

ALYS puanlarının hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan alınması gerektiği Tablo 1B’de
görülmektedir. Yalnız bu tablodaki koşulları sağlayan adaylar için ALYS puanları hesaplanacaktır.
ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları
oluşturulacaktır.

 

LYS Puan Hesaplama, LYS Puan Hesaplama Sistemi, LYS Puan Sistemi, LYS Puanları Nasıl Hesaplanır

 


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !